Přehled Oddílů

Zde naleznete informace o oddíle.

Vedoucí oddílu: 
Telefon: 

Vedoucí: Jiří Kronika (tel. 607 636 692)

Vznikl počátkem sedmdesátých let minulého století vstupem skupiny tzv. „dovolenkových vodáků“, který již nestačilo jezdit na vodu jednou do roka do Tělovýchovné jednoty Slovan. Tyto vodáky také lákalo sjíždění obtížnějších toků. V počátcích bylo nutné zajistit alespoň základní vybavení a proto se členové vrhli na stavbu lodí, které nebylo jednoduché koupit. Členové oddílu se začali zúčastňovat vodáckých soutěží a s pomocí Tělovýchovné jednoty Slovan vybudovali na břehu rybníka Vajgar u plovárny malou loděnici. V součastnosti se oddíl účastní vodáckých soutěží v rámci Českého poháru vodáků. Každoročně pořádá soutěž pro mládež na Hamerském potoce a pro své členy zájezdy na obtížnější alpské řeky. Všechny akce, kromě pořádání soutěže pro mládež na Hamerském potoce, jsou zajišťovány na náklady členů.

Vedoucí: Jakub Jirsa (tel. 384 361 254(3))

Vedoucí: Bohuslav Kašpárek (tel. 723 206 430)

Oddíl Sport pro všechny ( zkráceně SPV ) patří k nejpočetnějším oddílům sdruženým pod TJ Slovan J. Hradec. Má členskou základnu od dvou let až po seniory. Zaměřuje se na rekreační cvičení a vybrat si může skutečně každý!

Cvičitelé jsou odborně vyškoleni a může se jím stát každý, kdo má zájem o sport a je starší 18 ti let. Děkujeme všem našim dobrovolným pracovníkům za práci v jejich volném čase bez nároku na odměnu.

Předsedkyně: Mgr. Naděžda Hradilová, telefon 776 304 011

PŘEHLED CVIČENÍ: rodiče a děti, předškoláci a děti 1. tříd, aerobik, pohybové hry, florbal, zdravotní a kondiční cvičení, bodystilling, kondiční plavání dtí, aquagymnastika

ZÁPIS: září v budově tělocvičny TJ Slovan J. Hradec, Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec

Oddíl vydává propagační materiály s přehledem cvičení, jejich rozvrhem, cenou a seznamem cvičitelů.

K pravidelným akcím pořádaným oddílem SPV patří dětský KARNEVAL, BURZA jarního a zimního ošacení, PLAVecké závody, závody v lehké ATLETice, LYŽování, RAFTING apod.

Vedoucí: Vojtěch Plášil (tel. 384 354 227)

Vedoucí: Luděk Borovka (tel. 731 185 742)

V našem oddíle sportují dívky i kluci v mládežnických kategoriích, ženy i muži. Tréninky probíhají ve sportovní hale a na antukových kurtech. Všechna družstva mají trénink 2x týdně, v průběhu roku hrají zápasy ve své kategorii. Začít hrát volejbal mohou dívky i kluci ve věku od 4. třídy ZŠ, kromě tenisek a se hýbat nic jiného nepotřebují.