Na ustavujícím jednání dne 28. dubna 1953 bylo dohodnuto vytvoření několika sportovních oddílů. Jednalo se o oddíly všeobecné průpravy a gymnastiky, lehké atletiky, kopané, odbíjené, turistiky, košíkové a tenisu. V pozdějším období přibyl ještě šachový oddíl. Ke konci roku 1953 měl Slovan 183 členů, z toho 126 mužů a 57 žen. V roce 1956 po sloučení všech sportovních složek v ČSTV se do Slovanu soustředila veškerá sportovní činnost v Jindřichově Hradci. Postupně vznikaly jednotlivé odbory. Jako první odbor vznikl odbor základní a tělesné výchovy, později základní a rekreační tělesné výchovy a odbor turistiky. Zároveň docházelo k rozvoji činnosti jednotlivých sportovních oddílů hokeje, veslování, lehké atletiky, kopané, odbíjené, košíkové, stolního tenisu, tenisu, sportovní a moderní gymnastiky, orientačního běhu, kuželek, šachů, cyklistiky, házené a dalších.

V období sjednocené tělovýchovy bylo vybudováno nebo přestavěno a upraveno množství potřebných sportovišť. Došlo k rozšíření Tyršova stadionu, kde bylo vybudováno fotbalové hřiště a krytá tribuna se šatnami a technickým zázemím. Svépomocí byla postavena nová kuželna s dvojdráhou, hledištěm a klubovnou. Na místě starých tenisových kurtů bylo vybudováno kluziště, byl upraven tenisový kurt a hřiště na odbíjenou. V roce  1962 byla u vchodu na Tyršův stadion vybudována tehdy moderní budova nové tělocvičny. V 70 letech byla v těsné blízkosti této tělocvičny postavena turistická ubytovna, která byla a je majetkem TJ Slovan a k ubytovací účelům slouží dodnes.

S uvolněním politických a společenských poměrů po roce 1989 se otevřely nové možnosti pro vznik sportovních organizací a změnily se možné způsoby jejich existence. Jako první se osamostatnil oddíl ledního hokeje, pak následoval veslařský oddíl. Oddíl košíkové se rozdělil, muži si založili vlastní klub a v TJ Slovan zůstaly ženy a mládež. Jako poslední oddíl odešel z TJ Slovan oddíl házené. TJ Slovan pokračuje ve své práci jako občanské sdružení, které dává příležitost i nově vzniklým sportům. Od roku 2006 je členem TJ Slovan oddíl florbalu. TJ si udržela až do dnešních dnů širokou členskou základnu. V současné době má 906 členů, z toho 478 mládež do 19. let, kteří sportují v 18 oddílech.